Belastingregels worden anders


Er is natuurlijk altijd veel te doen om de belasting. Iedereen vindt immers dat hij te veel moet betalen en ziet dit liever anders. Daarvoor zijn sommige mensen bereid om best ver te gaan. Zo bedenken zij allerlei ingewikkelde constructies langs allerlei kanalen om te zorgen dat er zo min mogelijk hoeft te worden afgedragen. Dit is recentelijk ook in verschillende onderzoeken aan het licht gekomen. Vooral trustkantoren blijken hier vaak een essentiële rol in te spelen. In de toekomst zal dit echter gaan veranderen. Dat is in ieder geval de insteek van de regering de komende jaren. Zo wordt het een stuk minder simpel.

Betere controle op kantoren

De kantoren zullen beter gecontroleerd gaan worden. Dit zal met een soort tweevoudige controle gedaan gaan worden. Dit komt omdat de wet dit voortaan mogelijk zal maken. Het moet daarmee minder gemakkelijk worden om belastinggeld legaal in eigen portemonnee te houden. Dit komt onder andere omdat het verboden wordt voor trustkantoren om zowel fondsen te beheren als belastingadviezen te verstrekken voor dezelfde klant. Een kantoor mag in de toekomst nog maar één van beide functies per klant gaan vervullen. Dit zou ertoe moeten leiden dat belasting wordt betaald daar waar het hoort en de bevolking daardoor minder belasting als geheel betaalt.

Legale constructies

De reden waarom juist dit deel wordt aangepakt spreekt bijna voor zich. De trustkantoren voorzagen hun klanten van allerlei wegen via buitenlandse vrijstaten om te zorgen dat hun vermogen niet kon worden aangeraakt. De lege vennootschappen in kleine staatjes in de Cariben of in het zuiden van Europa zijn bij iedereen wel bekend. Dit was mede mogelijk juist omdat de trustkantoren het gehele traject in handen konden houden. Door deze macht op te breken denkt de overheid hier een einde aan te kunnen maken. Het is immers niet meer mogelijk om de regels in het voordeel van een enkeling te laten werken.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *