Category Archives : LifestyleHet wordt steeds gebruikelijker om studenten in te zetten voor marktonderzoek. Uit verschillende cijfers blijkt dat zowel het bedrijfsleven als de studenten hierbij gebaat zijn. Het bedrijfsleven wil immers kennis vergaren die een voordeel kan opleveren. De studenten willen op hun beurt graag opdrachten doen tijdens hun studie die van […]

Steeds meer studenten krijgen rol in marktonderzoek