De belangrijkste misvatting over beleggen


Wie aan beleggen denkt, denkt vooral aan de succesverhalen. De grote successen van bekende beleggers die er een enorm fortuin mee vergaarden zijn dan ook de verhalen die het meest tot je komen. Dit zorgt er ook voor dat er een aantal misvattingen over beleggen bestaan. De belangrijkste misvatting is misschien wel die waarbij veel mensen denken dat beleggen de weg is naar snelle rijkdom. Dit is namelijk allerminst het geval. Daar zijn een aantal redenen voor aan te voeren. Die redenen worden daarom hier op een rij gezet om de misvatting te weerleggen.

Lange adem
Natuurlijk zijn er altijd succesverhalen van kleine bedrijven die in razend tempo groot worden en een investering die daardoor in korte tijd verveelvoudigd. Deze voorbeelden zijn echter schaars en zijn ook altijd al schaars geweest. Over het algemeen beweegt de beurs langzaam. Dit betekent dat een belegging lange tijd moet rijpen om er rendement uit te halen. Daarom is het dus ook belangrijk om als belegger een lange adem te hebben. Pas over een lange termijn kan van het geld dat met de inzet is verdiend enig profijt worden gedaan. De meesten denken echter snel veel geld bij te kunnen schrijven en raken teleurgesteld.

Niet waardeloos
Aan de andere kant zijn er ook mensen die juist denken dat beleggen waardeloos is omdat je het rendement nauwelijks zal merken. Ook dit is niet juist. Wie immers wel over de lange adem beschikt kan een inzet bijvoorbeeld in twintig jaar tijd verdrievoudigen. Wie dan duizend euro inzet kan er meer dan drieduizend uit halen twee decennia later. Dit kan natuurlijk erg aantrekkelijk zijn voor de toekomst. Wanneer tegen die tijd grote investeringen gedaan moeten, of kunnen worden, dan is hier dus ook de financiële mogelijkheid toe. Dat er op korte termijn geen succes is maakt het daarom ook niet waardeloos.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *