Een hypotheek krijgen wordt gemakkelijker


In de nabije toekomst wordt het voor veel mensen enigszins gemakkelijker om een hypotheek te krijgen. De regels die voorkwamen dat mensen die de kosten niet konden dragen in onmogelijke situaties terechtkwamen worden nu als iets te streng ervaren. Om die reden worden er dan ook een aantal versoepeld. Dit is een flinke verandering ten opzichte van de afgelopen waarin steeds strenger werd opgetreden. Dit is vooral gunstig voor een aantal groepen mensen.

De rest van je leven
Het afsluiten van een hypotheek is van een aantal factoren afhankelijk. Eén van die factoren is hoe de rest van je leven eruitziet. Het gaat dan vooral om de manier waarop je leven op financieel gebied is ingericht. Heb je veel schulden of juist helemaal niet? Je kunt je voorstellen dat je in het eerste geval minder kans maakt op een hypotheek dan in het tweede geval. Ook de hoogte van je inkomen en de mate waarin je dit kunt vasthouden telt mee.

Met zijn tweeën
De belangrijkste verandering is misschien wel de manier waarop wordt omgegaan met het afsluiten van een hypotheek op twee inkomens. Dit zal namelijk enigszins makkelijker worden. Het zal namelijk zo worden dat het percentage van het tweede inkomen dat mag worden meegenomen in de rekensom een stukje hoger zal gaan worden. Daardoor kunnen dus hogere hypotheken afgesloten worden en is het dus beter mogelijk je droomhuis te bemachtigen. Het percentage was zestig procent, maar dit wordt verhoogd naar zeventig procent.

Juist nu profiteren
Het grote voordeel van deze veranderingen is dat je er als potentiële koper juist nu van kunt profiteren. Het is immers zo dat de huizenmarkt flink is aangetrokken, er daardoor meer aanbod is, maar er daardoor ook veel hogere prijzen worden gevraagd. Dat het juist nu gemakkelijker is om een hypotheek af te sluiten die ook nog hoger kan zijn is in het voordeel van veel mensen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *