Financiën begrijpen blijft lastig


Het blijkt nog altijd lastig voor veel mensen om te begrijpen hoe hun financiële situatie eigenlijk in elkaar zit. Dit is vooral goed af te lezen aan de lifestyle die zij erop na houden. Juist doordat zij niet goed weten wat er wel en niet mogelijk is maken zij al snel de verkeerde keuzes. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot schulden. Het kan echter ook zo zijn dat zij juist niet het maximale uit hun vermogen halen. Bijvoorbeeld doordat het te lang op een spaarrekening blijft staan terwijl elders nog meer rendement te behalen valt. Dit moet natuurlijk ook anders kunnen.

Geld opzijzetten

De belangrijkste slag die geslagen kan worden is het leren hoe geld opzijzetten profijt kan bieden. Juist door niet alles uit te geven kunnen bijvoorbeeld schulden en problemen van tekorten worden voorkomen. Dit is vooral bij mensen die al wat ouder zijn van groot belang. Veel mensen onderschatten hoe sterk het leven verandert vanaf het moment dat er geen inkomsten uit werk meer binnenstromen. Een pensioen blijkt vaak veel lager uit te vallen waardoor de manier van leven niet meer te onderhouden is. Dit leidt dan ineens tot schulden die niet af te lossen zijn. Dit is op te lossen door te sparen.

Niet alleen nu

Het onderschatten van het pensioengat is een goed voorbeeld van een probleem dat veel groter is. Er wordt onvoldoende aandacht besteed aan het leren omgaan met geld door bijvoorbeeld ouders en scholen. Daardoor worden veel mensen opgevoed met het denken aan de korte termijn als het om geldzaken gaat. Hier is het leven dan ook op ingericht. Dit is echter niet altijd de juiste manier. Zelfs niet op korte termijn. Ook dan kunnen er immers acute problemen ontstaan waar geen oplossing voor is. Sparen is echter aan te leren. Bijvoorbeeld door te beginnen met het stellen van kleine doelen die binnen bereik liggen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *