Franchisegevers moeten meer geld in marktonderzoek steken


Wie een franchisevestiging wil starten, loopt in de toekomst iets minder risico dan in het verleden. Dit is te danken aan de nieuw in te stellen prognoseplicht die gaat gelden voor franchisegevers. Zij moeten immers voortaan een compleet plaatje schetsen voor een mogelijke franchisenemer zodat deze zeker weet wat de kansen en bedreigingen zijn als hij eventueel een nieuwe vestiging zou gaan openen in een bepaald gebied. Dit betekent ook dat er meer marktonderzoek moet komen. Hiermee moet immers het gebied in kaart worden gebracht in de toekomst. Grote veranderingen worden door experts verwacht.

Wat houdt de plicht in?

De belangrijkste regel die in de prognoseplicht is opgenomen is dat het marktonderzoek door onafhankelijke bureaus moet worden gedaan. Dit houdt dus in dat er geen enkele band mag bestaan met de franchisegever. Dit is nodig om te zorgen dat de cijfers die gegeven worden ook echt objectief zijn. De rapporten moeten door alle partijen als betrouwbaar worden bestempeld. Omdat ook nog eens alle kanten van de markt onderzocht moeten worden volgens de regels, komt er heel veel meer werk voor de bureaus bij in de nabije toekomst. Zeker ook omdat dit bij elke nieuwe vestiging opnieuw aan de orde is.

Niets vergeten

In de rapporten mag niets vergeten worden. Dit kan er namelijk toe leiden dat alles opnieuw gedaan moet worden. Zo is bijvoorbeeld belangrijk dat duidelijk wordt gemaakt hoe ver de huidige franchises in de omgeving reiken. Als zij een groot deel van het nieuwe afzetgebied bereiken, dan moet dit wel aan de franchisenemer kenbaar gemaakt worden. De reden waarom onafhankelijke onderzoeksbureaus hiermee belast worden is hier dan ook in te vinden. Deze kunnen immers duidelijk maken hoe groot de huidige afzetgebieden zijn zonder daar mee te knoeien om het net iets rooskleuriger te maken.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *