Het effect van veranderend consumentengedrag


Consumentengedrag is allang niet meer zo makkelijk in te delen als het voorheen was. Het is namelijk zo dat het gedrag van de consumenten steeds verder uiteenloopt. Dit betekent dus ook dat het aantal segmenten steeds verder uitdijt. Met als gevolg dat het lastiger wordt voor bedrijven om grote groepen te bereiken. Ze zullen zich dus steeds meer op kleinere doelgroepen moeten richten, zo menen experts. Dit heeft gevolgen op allerlei fronten. Denk bijvoorbeeld aan het effect op beleggingen. Voor beleggers heeft de verandering in het consumentengedrag ook een flinke verandering in de keuzes die zij moeten maken in het vooruitzicht.

Veranderde bedrijfsstrategieën

De reden waarom het veranderende consumentengedrag zo veel invloed kan uitoefenen heeft te maken met een domino-effect. Of eigenlijk meerdere domino-effecten. In de eerste plaats is er het effect van de vergrijzing. Dit heeft zijn effect op de koopkracht, die iets afneemt. Dit heeft weer gevolgen voor het verschil tussen merknamen en merkloze producten. Daardoor is massaproductie minder interessant aan het worden. Waardoor weer de marges kleiner worden. Waardoor dus ook het rendement op een belegging uiteindelijk lager zal uitvallen. Bedrijven moeten hier dus tijdig op inspringen om niet van twee kanten in de problemen te komen.

Investeren in niche

Juist doordat de massa krimpt komen er ook weer nieuwe kansen. Die zijn namelijk te vinden in nichemarkten. Juist door deze niches te gaan bedienen kan er toch nog flink wat verdiend worden. Mede ook omdat een aantal van deze niches de potentie hebben om uit te groeien tot iets groots. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop duurzaam voedsel zich door de jaren heen heeft ontwikkeld tot de markt die het nu inmiddels geworden is. Door hier tijdig in te stappen kan flink wat verdiend worden door zowel de ondernemer als de belegger. Deze stap is er wel één waarbij geduld en lange adem zeer belangrijk zullen zijn.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *