Huizen delen is steeds groter aan het worden


De mens leeft in het tijdperk van de deeleconomie. Dit is dan ook op steeds meer plekken terug te zien. Ook op het gebied van woningen is dit steeds meer het geval. Vaak is dit echter noodgedwongen zo. De prijzen van huizen, maar ook de huren, schieten steeds verder omhoog en voor velen is dit simpelweg niet meer alleen op te brengen. De oplossing wordt dan vaak gevonden in het delen van woningen. Vaak zelfs met meer dan twee partijen. In sommige gevallen gaat het zelfs om meerdere gezinnen die een woning betrekken. Hier zitten, zoals je mag verwachten, een aantal voordelen en nadelen aan.

De voordelen

Het belangrijkste voordeel is natuurlijk de manier waarop met de prijs van een woning kan worden omgesprongen. Er zijn ineens flink wat mogelijkheden meer wanneer niet langer de vraagprijs door één persoon of één gezin hoeft te worden opgehoest. Zo kan bijvoorbeeld groter worden gewoond of op een betere of gewildere locatie worden gewoond. Niet voor niets is deze methode populair onder Amerikanen in grote steden. Dit zou anders niet mogelijk zijn. Wanneer het gaat over de keuze tussen huren of kopen kan bij meerdere inkomens meer kans op kopen zijn. Met de lange wachtrijen voor huurwoningen in grote steden is dit een groot voordeel.

De nadelen

Het is natuurlijk wel zo dat de nadelen aan deze manier van handelen in het verlengde van de voordelen liggen. Zo betekent kopen met meerdere personen of meerdere gezinnen ook echt dat er in alle opzichten gedeeld moet worden. Er is dus veel minder sprake van privacy in de eigen woning. Er zijn immers altijd ook anderen. Dit kan een probleem zijn wanneer er strubbelingen ontstaan. Bovendien is het dan een nadeel dat er niet heel gemakkelijk onder de koop kan worden uitgekomen. Oplossingen zijn dan erg belangrijk. Deze zaken moeten wel goed overwogen worden voordat er een deal wordt gemaakt. Of dit dus werkelijk als het medicijn tegen de woningnood gezien moet worden, valt te bezien.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *