Maak kennis met de verschillende soorten obligaties


Wil je starten met beleggen in obligaties, dan kun je kiezen uit vele soorten obligaties om in te beleggen. De belangrijkste en meest voorkomende obligaties waar je in kan beleggen in Nederland, worden in dit artikel beschreven. Door je met behulp van dit artikel te verdiepen in de verschillende soorten obligaties, heb je meer kennis om te starten met beleggen in obligaties en jouw beleggingen succesvol te maken.

Optie-obligaties

Optie-obligaties zijn obligaties met een mogelijkheid om de obligatie na vijf jaar te verlengen. Is er sprake van rentedaling, dan wordt er meestal tot verlening overgegaan omdat verkopen in dit geval niet interessant is. Is er sprake van rentestijging, dan is het verkopen van de obligatie interessanter en wordt er doorgaans niet verlengd. Vanwege de verleningsmogelijkheid is er veel vraag naar optie-obligaties onder beleggers.

Zero-bonds obligaties

Zero-bonds obligaties zijn obligaties zonder coupon. Deze obligaties worden door diverse Amerikaanse en Japanse ondernemingen uitgegeven en biedt de belegger de mogelijkheid om bij aflossing een koerswinst te vergelijken met de gemiste rente.

Inkomstenobligaties

Bij inkomstenobligaties is de rente afhankelijk van de inkomsten van het betreffende bedrijf. Zo wordt er alleen rente uitgekeerd als het bedrijf in kwestie genoeg winst heeft gemaakt, zodat het bedrijf achter de obligatie wordt beschermd. Omdat je als belegger meer risico loopt bij deze belegging, is de rente van de inkomstenobligatie hoger dan de rente van een standaard obligatie. Ben je bereid wat meer risico te nemen bij het investeren in obligaties, dan is deze optie zeker interessant voor jou.

Winstdelende obligaties

Winstdelende obligaties geven recht op rente, maar geven de geldgever ook aanspraak op een deel van de winst van het betreffende bedrijf. Je krijgt als belegger dus een iets lager rentepercentage op jouw obligatie, maar krijgt wel een deel van de winst van het betreffende bedrijf als er goed gepresteerd wordt.

Geïndexeerde obligaties

Geïndexeerde obligaties zijn obligaties waarbij de betaling van de rente gekoppeld is aan de index, ook wel de koopkrachtindex genoemd. Door de koppeling aan de index is het risico dat voortvloeit uit een daling in de koopkracht minder.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *