Steeds meer studenten krijgen rol in marktonderzoek


Het wordt steeds gebruikelijker om studenten in te zetten voor marktonderzoek. Uit verschillende cijfers blijkt dat zowel het bedrijfsleven als de studenten hierbij gebaat zijn. Het bedrijfsleven wil immers kennis vergaren die een voordeel kan opleveren. De studenten willen op hun beurt graag opdrachten doen tijdens hun studie die van belang zijn voor de praktijk. Daardoor kunnen beide partijen elkaar steeds beter vinden. Ook hogescholen spelen hier steeds vaker een actieve rol in, zo blijkt uit de recente ontwikkelingen. In het nieuwe schooljaar zijn flink wat praktijkopdrachten toegevoegd aan de verschillende lesprogramma’s van de scholen in Nederland.

Talent benutten

Een belangrijke reden waarom bedrijven graag met de studenten werken is het benutten van talent. De jongeren zijn vaak zeer gedreven om te bewijzen wat zij kunnen en hebben daardoor een enorme drive. Dit komt de resultaten van de marktonderzoeken vaak flink ten goede. Dit is in het voordeel van de ondernemers die hen inschakelen. De bedrijven hebben immers vaak dezelfde ambities als de studenten en willen zo ver als mogelijk reiken. Daardoor zijn zij vaak een betere match met elkaar dan het inschakelen van bureaus die op afstand opereren en weinig voeling met het bedrijf hebben. De studenten hebben hier dus niet als enige baat bij.

Beloning

De praktijkopdrachten worden ook steeds vaker afzonderlijk beloond door de scholen. Vaak worden certificaten uitgereikt waarin wordt aangegeven dat een specifieke opdracht met goed gevolg is afgesloten. Dit geldt dan als een aanvulling op het diploma dat na de studie wordt behaald. Met de certificaten kunnen de studenten meer kans maken op de arbeidsmarkt wanneer het gaat om specifieke functies. Het certificaat kan dan goed aansluiten op dat wat gevraagd wordt en dat geeft hen een concurrentievoordeel in het sollicitatieproces. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer studenten op deze wijze aan een baan komen omdat de extra certificaten steeds meer waarde krijgen voor het bedrijfsleven.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *