Techniek blijft een ‘jongensvak’


Techniek en ICT blijven in Nederland echt vakken voor jongens, zo blijkt uit onderzoek. Ons land blijft daarmee achter bij andere Europese landen.

Microsoft keek voor een onderzoek naar meer dan 11.5000 meisjes en vrouwen in de leeftijd van 11 tot 30 jaar. Het technologiebedrijf wilde kijken naar de reden achter de nog steeds achterblijvende fascinatie voor exacte vakken onder meisjes en vrouwen. Vakken als techniek, technologie, wiskunde en wetenschap scoren traditioneel vele malen hoger onder mannelijke leeftijdsgenoten.

Slechts 3 op de 10

Slechts 3 op de 10 meisjes en vrouwen hebben een functie binnen bovengenoemde vakgebieden. Overigens is dat niet schokkend lager ten opzichte van het Europese gemiddelde. Dat ligt namelijk op 36 procent. Volgens Microsoft zijn er enkele goede redenen te vinden voor de matige interesse onder meisjes en vrouwen. Het bedrijf geeft vooral de opvoeding de schuld.

Geen voorbeelden

Meisjes hebben maar weinig voorbeelden om tegen op te kijken in technische vakgebieden. Daarnaast concludeert het technologieconcern dat er in de thuissituatie te weinig met meisjes over techniek gesproken wordt, volgens Microsoft omdat techniek van oudsher als een mannenaangelegenheid wordt gezien. Daardoor wordt het vaak niet nodig gevonden om de aangewakkerde interesse in techniek bij een meisje verder uit te diepen door bijvoorbeeld over techniek te praten.

Weinig besproken

Vaders zouden in ongeveer een derde van de gevallen met hun dochter technische onderwerpen bespreken. Moeders doen dit nog minder, namelijk in 31 procent van de gevallen. Over het gemiddelde voeren 37 procent van de Europese vaders en 38 procent van de moeders deze gesprekken.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *