Wacht met het aangaan van financiële verplichtingen


Een groep experts is een actie begonnen om jonge professionals die net op de arbeidsmarkt komen te behoeden van het te snel aangaan van financiële verplichtingen. De trend is in Engeland ingezet, maar begint wereldwijd steeds meer aandacht te krijgen. De voornaamste reden waarom aandacht gevraagd wordt voor de kwestie is dat jongeren steeds eerder goed beginnen te verdienen. Daardoor zijn zij ook steeds eerder het doelwit van financieel adviseurs die zich graag met de financiële lifestyle van de jongeren bemoeien. Het is echter bij lange na niet altijd zo dat dit advies ten goede van de verdiener komt.

Verplichtingen aangaan

Zo is bijvoorbeeld het gebruik van de creditcard onder jongeren een steeds groter probleem aan het worden. De mate waarin deze gebruikt wordt staat vaak allang niet meer in verhouding tot de inkomsten die worden verdiend. Daardoor komen de jeugdige verdieners al veel te snel in de schulden terecht. Ook leningen worden al op jonge leeftijd aangegaan. Zelfs wanneer deze gewoon kunnen worden afgelost heeft dit effect voor de financiële situatie op lange termijn. Er kan immers niet in de jonge jaren gespaard worden voor later. Dit betekent dat bij onvoorziene omstandigheden er geen reserve is opgebouwd. Deze kwestie komt steeds vaker voor.

Meer opzijzetten

De groep experts die de zaak op zich heeft genomen wil dat er voorlichting komt voor jongeren die goed verdienen. Deze voorlichting moet gaan over de mate waarin lifestyle effect heeft op je financiële situatie. Daarbij moet de nadruk erop komen te liggen dat dit juist het geval is wanneer het lijkt alsof er niet snel in de problemen gekomen kan worden. Juist zij die wat meer te besteden hebben zijn dan kwetsbaar. Sparen voor later moet worden aangemoedigd onder deze groep, zo zijn de experts van mening. Zij krijgen daarin bijval van steeds meer vakgenoten.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *